Search
Close this search box.

A new business state of mind

Vi är vännerna och nätverket som behövs för att förverkliga drömmar om entreprenörskap – från idé till acceleration. Vi möter individer och entreprenörer på deras villkor och stöttar utifrån deras behov och förutsättningar.

BLING startade 2014 med övertygelsen om att entreprenörskap som förändringskraft är en nyckel till självförverkligande och egenmakt. Det är samtidigt en metod för att bryta utanförskap. Men många saknar de kontakter, nätverk och resurser som krävs för att starta och driva företag framgångsrikt.

Vi överbygger strukturella hinder i samhället och demokratiserar svenskt näringsliv. Vi öppnar dörrar till nya möjligheter, både för entreprenörer, investerare och samhället i stort.

Vi vänder oss till alla med idéer, men som saknar tillgång till de ofta stängda rum, nätverk och sammanhang som behövs för att kunna förverkliga dem. Vi stöttar allt från tech-bolag till ideella verksamheter och sociala entreprenörer.

Vår vision är ett inkluderande, innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv på lika villkor. Ett näringsliv som speglar den mångfald som finns i samhället. Tillsammans med våra partners, medlemmar och andra vänner utmanar vi exkluderande strukturer, fördomar och normer kring entreprenörskap.

Hörnstenar

Empowerment

Vi lyfter förebilder som inspirerar. Vi genomför events, utbildningar och föreläsningar som ger verktyg och kunskap att använda i din karriär och entreprenörskap. Vår podcast spelar en viktig roll, precis som tävlingen För-orten.

Inkubation

Vi coachar och fungerar som mentorer åt entreprenörer. Helt kostnadsfritt. Vi ger dem verktyg och nätverk för att utveckla sina idéer. Våra medlemmar är väl- komna till fysiska arbetsplatser och mötesplatser i Kista. Genom tävlingen För-orten har deltagare dessutom möjlighet att vinna kapital för sin verksamhet.

Acceleration

Vi erbjuder program, kapital och verktyg till entreprenörer att växa sina bolag, bland annat genom initiativen Shift och BLING Capital.

Vilka står bakom BLING?

BLING drivs av grundarna Deqa Abukar och Adnan Yousuf i spetsen.  De har sedan 2014 jobbat aktivt med att etablera strukturer som ger alla samma förutsättningar till att skapa sin egen framgång. 

För frågor om vår verksamhet, kontakta vår VD Deqa Abukar.

Synts och hörts i