SAMHÄLLSFÖRÄNDRING PÅ RIKTIGT

BLING har coachat 70+ företag som skapat 200+ arbetstillfällen som genererat 125M kronor i omsättning.

BLING, Bringing Locals into Innovation and Growth, startade 2014 med målet att stärka samhället genom gott ledarskap, entreprenörskap och innovationer. Vi vill att alla ska kunna starta eget på lika villkor. Vi jobbar ideellt och använder det entreprenöriella lärandet som en nyckel till att komma åt individens egna drivkraft och motivation för att skapa en positiv förändring av samhället.

BLING startade som en reaktion på den entreprenöriella segregationen. Vi tror på att möjligheterna att starta ett framgångsrikt verksamhet inte ska bero avsaknaden av nätverk, kunskap, förebilder och erfarna mentorer eller ekonomisk osäkerhet som gör det svårt för många att våga ta första steget. BLING erbjuder detta för att ge folk möjlighet att starta sin verksamhet under samma förutsättningar.

BLING är en rörelse erbjuder kostnadsfri affärs- och innovationsrådgivning, seminarier, IT-stöd workshops och mer för de som vill starta, driva och utveckla företag eller idéer. Vi utbildar ledare som i sin tur utbildar nya ledare.

VILKA STÅR BAKOM BLING?

BLING grundades av Adnan Yousuf, Arash Sofla och Deqa Abukar.

De startade BLING med syftet att underlätta för fler entreprenörer att testa och utveckla sina ideér på lika villkor samt korta ner den vanligtvis långa vägen att starta företag, föreningar eller andra verksamheter.

HAR DU EN BRA IDÉ?

JOIN THE MOVEMENT

”BLING har coachat 70+ företag som skapat 200+ arbetstillfällen och genererat 125M kronor i omsättning. Utöver det har BLINGs arbete skickat 900+ personer på praktik och 1000+ på jobb.”