BLING Capital

We turn potential into performance through equal access

Om BLING Capital

BLING Capital är en VC fond som siktar på att tidigt investera och vara en långsiktig partner i företag som skapar värde för människor och samhälle. 

Vi riktar oss till startups med minst en underrepresenterade medgrundare. Vi investerar inte i någon särskild bransch utan utgår ifrån varje enskilt case.

BLING Capital strävar efter att vara en långsiktig partner genom att ge tillgång till ett nätverk av investerare för att stödja grundare på resan från pre-seed till serie A och därefter.  

Bakgrund

Vi startade BLING Capital med ett enkelt syfte; att släppa fri den förbisedda potentialen som finns hos underrepresenterade grundare. Vi tror på att det finns otaliga möjligheter som är undervärderade bara för att alla inte har tillgång till slutna homogena investerarnätverk.

Vi ska vara ett alternativ till dom som saknar kapitalstarka nätverk och därmed mister det traditionella ”family, friends & fools” kapitalet i tidigt skede. 

Ansök

Behöver du kapital? Det är enkelt att ansöka till oss. Allt du behöver är ett starkt team som är redo att ge allt för sin idé. Även om du inte är redo att ta in kapital så stöttar vi dig hela vägen fram till en investering.

Genom att gå med i BLING Capital får du dessutom tillgång till ett nätverk av investerare, beslutsfattare och kompetens i världsklass.

Om BLING Capital

BLING Capital är en VC fond som siktar på att tidigt investera och vara en långsiktig partner i företag som skapar värde för människor och samhälle.

Vi riktar oss till startups med minst en underrepresenterade medgrundare. Vi investerar inte i någon särskild bransch utan utgår ifrån varje enskilt case.

BLING Capital strävar efter att vara en långsiktig partner genom att ge tillgång till ett nätverk av investerare för att stödja grundare på resan från pre-seed till serie A och därefter.

Bakgrund

Vi startade BLING Capital med ett enkelt syfte; att släppa fri den förbisedda potentialen som finns hos underrepresenterade grundare. Vi tror på att det finns otaliga möjligheter som är undervärderade bara för att alla inte har tillgång till slutna homogena investerarnätverk.

Vi ska vara ett alternativ till dom som saknar kapitalstarka nätverk och därmed mister det traditionella ”family, friends & fools” kapitalet i tidigt skede.

Ansök

Behöver du kapital? Det är enkelt att ansöka till oss. Allt du behöver är ett starkt team som är redo att ge allt för sin idé. Även om du inte är redo att ta in kapital så stöttar vi dig hela vägen fram till en investering.

Genom att gå med i BLING Capital får du dessutom tillgång till ett nätverk av investerare, beslutsfattare och kompetens i världsklass.

Frågor och svar

Vi investerar tidigt i bolag med minst två grundare varav minst en som tillhör målgruppen (underrepresenterade). Idén ska vara skalbar och ha en tydligt definierad affärsidé och affärsmodell. 

Vi investerar upp till en miljon kronor. Dock så har vi ett stort nätverk av affärsänglar, VCs och fonder som vi gärna saminvesterar med. Söker ni betydligt mer kapital än så är ni ändå välkomna att söka så försöker vi matcha ihop er med passande investerare i vårt nätverk.