Miljonregn när Shift 2022 avgjordes

Sex av finalisterna lyckades få investerare på kroken och totalt slussades drygt 13 miljoner kronor vidare till entreprenörerna som nu kan gasa vidare.