Sök
Stäng denna sökruta.

BLING backas av Egmont

Mediekoncernen och stiftelsen Egmont ger stiftelsestöd till BLING. Samarbetet möjliggör utbildning och stöd till unga entreprenörer genom tävlingen För-orten, bootcamp och coaching. Målet är att skapa vägar till entreprenörskap för alla, oavsett social bakgrund eller var i landet man bor.

BLING meddelar stolt ett nytt samarbete med Egmont, ett ledande nordiskt stiftelse och medieföretag. Stöden från Egmont syftar till att utveckla och stärka utbildnings- och kompetensbyggande program för unga med ett särskilt fokus på Sveriges förorter.

Samarbetet kretsar till BLINGs initiativ För-orten – en tävlingen som riktar sig till Sveriges förorter och breddar tillgången till kunskap, resurser och nätverk som lägger grunden för ett framgångsrikt företagande och resulterar i att fler kan starta och driva framgångsrika bolag.

En viktig fråga som BLING, med hjälp av Egmonts stöd, vill satsa på är att öka tillgängligheten till entreprenörskap i resurssvaga områden. Bristen på entreprenörskap, ledarskap, förebilder och mentorer skapar ett gap i samhället som bara växer med tiden. Genom att främja entreprenörskap och ta itu med dessa skillnader mellan områden vill vi överbrygga klyftan i utbildningsmöjligheter och se till att alla unga individer, oavsett bakgrund, får chansen att förverkliga sina ambitioner.

Deqa Abukar, VD på BLING, uttrycker entusiasm över det nya samarbete: ”Vi är taggade inför att jobba ihop med en aktör som Egmont och alla möjligheter det öppnar upp för oss. Vi tittar ständigt på hur vi kan skapa ett jämlikt samhälle och tillsammans med Egmont kan vi ta ett stort kliv framåt, inte bara i Sverige utan även i våra nordiska grannländer.”

“Det finns ett stort gap i kunskap och synen på entreprenörskap beroende på vilket område du växer upp i, vilken skola du går i och vilka förebilder du har runt om dig. Det här initiativet är ett led i att minska det gapet.”

Heidi Sörensen, direktör i Egmonts Fondssekretariat, är också entusiastisk över det nya samarbetet: ”Vi är mycket glada att kunna stötta BLINGs viktiga arbete. Tillsammans vill vi bidra till en utveckling där alla unga människor, oberoende av socioekonomiska förutsättningar, har samma möjligheter att förverkliga sina entreprenöriella ambitioner och drömmar om ett bra liv.

Om BLING:

BLING arbetar för att demokratisera svenskt demokratiskt näringsliv och ge fler möjlighet att förverkliga sina drömmar om entreprenörskap. Vår vision är ett inkluderande, innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv på lika villkor – ett näringsliv som speglar den mångfald som finns i samhället. 

Om Egmont:

Egmont är en affärsdrivande stiftelse med ett dubbelt syfte: att utveckla medier och att stötta barn och unga i utsatta livssituationer. Hela överskottet från medieverksamheten återinvesteras eller går till att hjälpa barn och unga i Skandinavien att genomgå en fullföljd gymnasieutbildning och ett bra liv. 2023 stöttade Egmont olika allmännyttiga aktiviteter och insatser med cirka 100 miljoner DKK i Danmark, Norge och Sverige. Sedan 2021 har följande svenska organisationer mottagit ekonomiskt stöd från Egmont: Rädda Barnen, Bris, Sveriges Stadsmissioner, My Dream Now och Berättarministeriet