Search
Close this search box.

Behovet av att lyfta fram värdefulla konversationer i hopp om att skapa representativa samtal, fick samhällsvetaren och lärarstudenten Jasmin Nasser att grunda plattformen “Edu Orten”. Jasmin, med eritreanskt påbrå är född och uppvuxen i Stockholmsförorterna Hagsätra och Bredäng och det är just i “orten” hon känner sig mest hemma.

–  “Det finns inget ställe i världen som är mer hemma för mig än i våra förorter”, förklarar Jasmin och påpekar den komplexa verkligheten av att ha vuxit upp i en socioekonomiskt utsatt förort. Alltifrån gemenskapen, den positiva viben, kulturella värderingar, men inte minst de begränsade förutsättningarna.

Just dessa aspekter fick Jasmin att vilja skapa en plattform, i form av workshops och podcasting i syfte av att upplysa perspektiv som inte tas upp i de etablerade plattformarna i samhället. 

Vill lyfta en positiv sida av förorten

Tack vare hennes breda kontaktnät och sociala personlighet, insåg Jasmin potentialen av att starta en plattform och en podcast där hon samlar inflytelserika människor som verkar ute i förorterna. Drivkraften speglar sig i viljan av att lyfta fram en positiv sida av förorten och att skapa ett forum med aktiva aktörer som alla sen kan ta del utav.

De utmaningarna som påverkar våra förorter är dels något som Jasmin framhäver i hennes plattform och podcast, men framförallt i hennes engagemang och yrkesliv utanför. Trots de alla väletablerade hinder som människor i förorten upplever, påpekar Jasmin innebörden av att alltid försöka tänka konstruktivt för att kunna gå framåt. 

– “Vi är begränsade och vi har hinder, men ser man bara begränsningar och hinder kanske man inte kommer så långt.” menar Jasmin och uppmanar till ett framåtriktat tankesätt.

En plattform där samtalen förs av oss själva

“Edu Orten” som står för Educate Orten är till just för att uppmärksamma, upplysa, och förmedla kunskap bland målgruppen hon riktar sig gentemot.

Jasmin betonar innebörden av representativ kommunikation och värdefulla samtal bland människor från förorten och med utländsk bakgrund sinsemellan. 

– “Vi kan inte låta mainstream plattformarna prata åt oss, om oss och för oss hela tiden”. 

Jasmin poängterar att det kan gälla vardagliga ämnen såsom att diskutera drömmar, idéer, eller t.o.m föräldraskap som vanligtvis diskuteras på mer etablerade forum men i avsaknad av representation.

Som förebild och ledare inser Jasmin värdet av att ge tillbaka till de områdena som lyft henne och Edu Orten är en gedigen plattform som för samman olika röster i syfte av att berikas tillsammans. Jasmin är ett praktexempel på en ung, kvinnlig ledare med höga ambitioner som ägnar karriär och fritid till att skapa bättre förutsättningar för människor och ett mer inkluderande samhälle.

Läs mer om Edu Orten på hennes hemsida www.eduorten.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *