Sök
Stäng denna sökruta.

Alla har mål, men vissa människor verkar vara mer framgångsrika än andra när det gäller att uppnå dem. Det beror på att människor som uppnår mål i högre takt är de som har utvecklat en personlig handlingsplan.

Här kommer våra bästa tips för en lyckad Action Plan:

1. Visualisera

Det första du måste göra är att ha en tydlig plan för vad du vill göra och vad du vill åstadkomma. Vad är ditt slutmål? Vart vill du? Sätt sedan mindre mål att nå på vägen för att hjälpa dig uppnå ditt slutmål. Ju tydligare du beskriver ditt slutmål – desto lättare blir det att planera hur och vad du behöver göra för att nå det.

Vi ger er ett praktiskt exempel:

Om ditt formulerade mål endast är att spara mer pengar så är det svårt att veta när och om du har uppnått ditt mål. Är 1 sparad krona framgång för dig? Eller är det snarare 1000 kronor? Försök att sätta ett tydligt slutmål och bryt sedan ner det till mindre mål som är mätbara. Ditt formulerade slutmål kan exempelvis vara att du ska spara 10.000 kronor under 6 månader. Jämfört med det första exemplet, att spara mer pengar, har du då ett tydligt mål med en tydlig deadline som möjliggör bättre planering och större chans för dig att nå det. Hur mycket pengar behöver du lägga undan varje månad? Kan jag sälja något som kan generera pengar? Hur långt har jag kvar för att nå mitt slutmål?

Genom att formulera tydliga mål kan du skapa ett försprång gentemot andra personer som fortfarande inte vet vart de ska eller vad de vill. Generellt sett är vi människor inte medvetna om vår rädsla för att misslyckas, vilket kan förhindra oss från att formulera tydligt mätbara mål. Om du inte satt ett tydligt mål, kan du varken lyckas eller misslyckas med att nå det.

2. Formulera

Endast 3% av alla vuxna personer i världen skriver ner sina mål på ett papper. Väldigt många planerar att göra det – men fastnar på vägen.

Vägen till framgång startar med ett papper, en penna och några minuter av din tid.

Du kan börja med tre-mål-metoden. Metoden går ut på att du under 30 sekunder skriver ner de tre viktigaste målen i ditt liv just nu. Vad du skriver ger dig en tydlig bild av vad som är viktigast för dig för tillfället och vilket liv du vill skapa för dig själv. Testa!

Genom att skriva ner dina mål möjliggör du för ditt undermedvetna att programmera in dessa – vilket också aktiverar stora delar av din hjärna. Du skapar förutsättningar för att uppnå dina mål i och med att du börjar ställa krav på dig själv och dina prestationer, vilket i sin tur också gör så att du kan hitta personer som delar dina mål och som på olika sätt kan bidra till att du uppnår dem.

3. Tidsoptimera

Nästa steg handlar om att sätta deadlines. Om målet du formulerat är stort, kan du bryta ner det i mindre delar med olika deadlines. Vad händer om du missar din deadline? Då justerar du den – och samtidigt lär du dig mer om hur mycket tid olika saker behöver. 

Genom att genomföra denna process många gånger blir du bättre på att förstå vad som krävs för att du ska nå dina mål. En deadline fungerar som ett sätt att tvinga ditt undermedvetna till att nå dina mål i tid.

Vill du till exempel nå ett långsiktigt mål om att vara ekonomiskt oberoende kan du göra en plan över 10 år, och därefter bryta ner målet i mindre delar för att veta hur du ska spara och investera varje år. Det finns i princip inga orimliga mål – bara orimliga deadlines!

4. Prioritera

Börja med att lista upp olika saker som kan hjälpa dig att nå ditt mål. Efter det försöker du att identifiera de hinder som kan uppstå på vägen, och sedan lösningar på dessa. Om du exempelvis saknar kunskap – identifiera exakt vad du behöver lära dig och vilken typ av information eller kompetens du behöver, och fundera på vilka du kan samarbeta med som skulle kunna hjälpa dig nå ditt mål. 

Ju tydligare du bryter ner vägen till att nå ditt mål, desto bättre förberedd är du för att hantera hinder eller andra oförutsedda saker. Goda förberedelser kan även öka din motivation till att uppnå dina mål.

Genom att sedan prioritera målen och de olika stegen på vägen bestämmer du vad som är viktigast och vad som är mindre viktigt i stunden. Med en lista över alla mål i prioriteringsordning får du en tydlig bild över vad du behöver göra för att nå ditt slutmål. 

Nya saker kan dyka upp som du behöver inkludera i din prioriteringslista – då behöver du vara flexibel.

5. Planera

När du är klar med de ovanstående punkterna kan du sätta igång med att göra en plan!

Planera varje dag, vecka och månad i förväg. Börja med planeringen i god tid – innan du ska utföra aktiviteterna. Genom att vara så detaljerad som möjligt över vad du ska uppnå under en viss tid, kan du lättare uppskatta tiden som det tar och och bättre utnyttja din tid. Förhoppningsvis kan du också tack vare detta göra fler saker under kortare tid – och vinna dyrbar tid till annat. 

6. Agera

Det enda du har kvar är nu att genomföra din plan. Du har alla pusselbitar på plats – men nu återstår den svåraste delen. 

Till din hjälp har du en tydlig plan, med tydliga delmål och ett slutmål att jobba för. Du har också en mental inställning som gör att du är förberedd på det hårda jobb som krävs för att lyckas.

Det är viktigt att följa och utvärdera dina framsteg, och ibland vara flexibel. 

Var noga med att du varje dag tar små, eller stora, steg som gör att du hela tiden kommer närmare ditt slutmål och hur du vill leva ditt liv.

 

Lycka till! Glöm inte:

  1. Visualisera
  2. Formulera
  3. Tidsoptimera
  4. Prioritera
  5. Planera
  6. Agera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *